Esencja Onderzoek & Ontwikkeling:

onderzoekend werken met oog voor mens, praktijk en kwaliteit

De essentie van Esencja Onderzoek & Ontwikkeling is bijdragen aan goed onderwijs en de professionele ontwikkeling van onderwijsprofessionals door te onderzoeken en door onderzoekend werken te stimuleren. Het woord Esencja verwijst naar de Poolse roots van oprichter Andrea Klaeijsen en naar daar waar zij zich van nature op richt: de essentie van onderzoeks- en ontwikkelvraagstukken. To the point, en met oog voor mens, praktijk en kwaliteit. Of het nu gaat om het doen of het begeleiden van onderzoek: kennis maken, kennis delen en kennis benutten staat steeds centraal in het werk van Esencja Onderzoek & Ontwikkeling.

Esencja Onderzoek & Ontwikkeling:

onderzoekend werken met oog voor mens, praktijk en kwaliteit

Esencja Onderzoek & Ontwikkeling

Kernactiviteiten

  • het doen van betekenisvol, praktijkgericht onderzoek
  • het bundelen en delen van inzichten uit onderzoek
  • het stimuleren van onderzoekend werken en innoveren in het (beroeps)onderwijs
  • het begeleiden van onderwijsprofessionals in het doen van (praktijk)onderzoek

Esencja Onderzoek & Ontwikkeling

werkt onder andere met en voor onderwijsinstellingen en landelijke (kennis)organisaties. Kenmerkend voor de manier van werken is een mensgericht en zorgvuldige aanpak, vanuit een waarderende benadering en voortbouwend op praktijkgerichte, wetenschappelijke onderzoekservaring.